Weidevogels


Nederland is altijd een ideale habitat geweest voor weidevogels. We hebben er zelfs eentje omgedoopt tot onze nationale vogel! Tegenwoordig zijn deze vogels helaas langzaam maar zeker uit ons landschap aan het verdwijnen. Maar wees niet getreurd, er is hoop! Steeds meer projecten worden opgezet om deze fantastisch mooie soorten te beschermen.

Habitat

Weide vogels heten niet voor niets zo: dit is omdat hun habitat voornamelijk bestaat uit, je raad het al, weidelanden! Vooral natte weidelanden hebben hun voorkeur, gezien ze hier in zoeken naar hun voedsel zoals regenwormen en andere bodembeestjes. Ook broeden weidevogels vaak in deze weilanden. Ze maken dan een nestje op de grond waar de eieren uitgebroed worden en vervolgens een stel kuikens uitkomen. Deze kuikens zijn dan vaak weer erg goed gecamoufleerd, in de hoop dat roofvogels ze niet zullen zien.

Je kan dus wel concluderen dat deze dieren volledig zijn aangepast aan het leven op deze weilanden. Vaak trekken ze in de winter echter weer weg naar warmere gebieden zoals Afrika, waar dan vaak meer voedsel te vinden is. 

Een paar grutto ouders met op de voorgrond hun kuiken

Dreigingen

Helaas hebben deze mooie vogels de afgelopen decennia steeds meer dreigingen voor hun bestaan moeten ondergaan. Een hiervan is de intensivering van de landbouw: stevige tractoren, die tijdens het maaien per ongeluk eieren of kuikens dood rijden en weilanden waarbij het grondwaterpeil steeds lager komt te staan. Dit laatste zorgt ervoor dat de vogels geen foerageergebied, een gebied waar ze naar voedsel zoeken, hebben.

Bij een lager grondwaterpeil gaan de insecten en wormen namelijk dieper in de bodem zitten, met als gevolg dat de weidevogels er niet goed bij kunnen. Gelukkig wordt in steeds meer gebieden het grondwaterpeil weer verhoogt en worden weilanden eerst gecheckt voor nesten, voordat er gemaaid wordt.

Een andere dreiging voor weidevogels is echter vossen, katten en loslopende honden. Deze dieren verstoren of zelfs doden de broedende vogels en de katten en vossen stelen soms de eieren weg. Het is dus altijd belangrijk uw hond goed in de gaten te houden mocht u hem laten loslopen in een gebied. En doe hem altijd aan de lijn als het geen losloopgebied is, voor de veiligheid van de natuur maar ook uw hond zelf!

Vossen zijn samen met roofvogels een van de natuurlijke vijanden van weidevogels

Soorten


Hier vind u de soorten weidevogels die te vinden zijn in Nederland. Voor meer informatie over een soort, klik op de foto en u wordt doorgestuurd naar het sportprofiel van de vogelbescherming.

Kievit

(Vanellus vanillas)

Grutto

(Limosa limosa)

Tureluur

(Tringa tetanus)

Kemphaan

(Calidris pugnax)

Foto van Ruud Costers

Scholekster

(Haematopus ostralegus)

Wulp

(Numenius arquata)