Steden


De stad: een plek waarbij je niet meteen denkt aan natuur. Der is wel degelijk natuur aanwezig in de stad, deze natuur is echter kleiner, zoals stoepgras, of nachtactief, zoals ratten. 

Hitte

Doordat steden voornamelijk uit steen bestaan en er vaak weinig ruimte overgelaten wordt, komen er een aantal problemen tevoorschijn. Een van deze problemen is dat wanneer de zon op een bos schijnt werken de bomen als een soort parasol met een koelend effect. Bij gebouwen en straten werkt het juist andersom: de zon warmt het steen juist op waardoor het in de stad vaak nog warmer wordt dan op het platteland. Met zomers die steeds heter worden is dit een stijgend probleem. Een oplossing is om meer groen zoals bomen terug te brengen. Hierdoor koelt de stad meer af en daarnaast is bewezen dat planten juist goed zijn voor je mentale gezondheid! Je kan zelf ook meehelpen hierin door tegeltje te wippen!

Planten worden steeds meer geplaatst in steden om schaduw te creëren.

Bron: araymond.com

Afwatering

Al het regenwater komt op straat terecht, maar kan vervolgens nergens heen.

Een ander probleem waar steden mee kampen is de afwatering. Doordat alles bestraat is heeft het water geen tijd om weg te zakken in de bodem en stroomt al het regenwater naar het laagst gelegen deel van de stad, met alle gevolgen van dien. Dit is gelukkig makkelijk op te lossen. Er wordt volop onderzoek gedaan door onder andere de Rijksuniversiteit Groningen en Hanze hogeschool naar bestrating die wel water doorlaat, of zelfs water opslaat. Maar de meest simpele oplossing is natuurlijk om gewoon de bestrating weg te halen. Er lopen al initiatieven zoals wedstrijdjes tegeltjes flippen, waarbij stoeptegels en tuintegels eruit gehaald worden en vervangen worden door borders met planten. Dit is goed voor de natuur en de afwatering!

Aanpassingsvermogen

Steden worden steeds voller en drukker. Gelukkig zijn er een aantal dieren die zich hier nog altijd aan hebben weten aan te passen. Neem bijvoorbeeld torenvalken. Er zijn vrij weinig hoge bomen om in te nestelen in de stad, de torenvalk nestelt daarom vaak bovenop hoge gebouwen. De scholekster houd er ook van om op daken bedekt met grind te nestelen. Ratten en muizen vinden hun weg de huizen in en zorgen op deze manier voor vervangend voedsel dat ze anders uit de natuur zouden halen. Andere dieren zoals eenden en eekhoorns houden toch iets meer van de rust en zoeken stadsparken, tuinen en vijvers op om zich in te vertoeven.

Stadsduiven hebben een nieuwe bron van voedsel ontdekt: namelijk afval en voedselresten die mensen achterlaten.

Soorten

Rode eekhoorn

(Sciurus vulgaris)

Steenmarter

(Martes foina)

Bruine rat

(Rattus Norvegicus)

Wilde eend

(Anas platyrhynchos)

Stadsduif

(Columba Livia)

Zilvermeeuw

(Larus argentatus)