Grote grazers


Ondanks dat ons kleine kikkerlandje behoorlijk vol is, lopen er nog altijd groot wild rond. Grazend op onze heidevelden en weilanden. De meest bekende zijn wel de grote grazers op de oostvaarderplassen: de konikpaarden en heckrunderen. Deze komen hier echter niet mer nature voor. Maar welke grote grazers dan wel?

Edelhert

Het edelhert is het grootste hert dat voorkomt in Nederland. Je kunt ze voornamelijk tegenkomen op de Veluwe waar ze door de grote heidevelden en bossen grazen. Door dit grazen houden ze de velden open en voorkomen ze dat jonge boompjes kunnen uitgroeien tot volwassen grote bomen.

Ze zijn vooral goed te horen in de bronstijd. Rond deze tijd van het jaar, het najaar, maken de mannetjes zich klaar om te paren met vrouwtjes. En dat laten ze ook heel duidelijk horen! Het geluid dat ze hier produceren wordt ook wel burlen genoemd.

Edelherten leven in groepen van vaak meerdere vrouwtjes, waarbij een hinde (vrouwtje) met een kalf de leidster is. De mannen leven in aparte groepen. In de bronstijd komen deze groepen echter samen en proberen de mannen elk een groep van zoveel mogelijk hindes om zich heen te verzamelen. Zo'n groep van 1 man en meerdere vrouwtjes noemt men ook wel een harem. Mocht een andere man het gevecht winnen van deze man dan lopen de vrouwtjes vaak naar hem over.

Na de paartijd begint het mannetjeshert zijn gewei af te werpen. Hij schuurt het net zo lang langs bomen en stenen totdat het gewei af valt. Hierna groeit een mooier en groter gewei terug voor het volgende paarseizoen. 

Meer weten over het edelhert? klik dan hier!

Twee mannetjes edelherten in gevecht.

Wisent

Iedereen kent de beelden van de oude wild-western films wel met uitgestrekte vlaktes waar enorme kuddes bizons grazen. Maar niet iedereen weet dat we in Nederland wel degelijk ook bizons hebben! De europese bizon, of wisent, wordt veel ingezet in bijvoorbeeld duingebieden om deze open te houden en te voorkomen dat het bos wordt. Vroeger kwamen deze bizons door heel europa voor, maar door verstedelijking en jacht waren ze terug gedrongen tot de oerbossen aan de grens tussen Polen en Wit-Rusland. Gelukkig zijn er door heel europa succesvolle herintroductie projecten gaande, zodat de wisent weer aanwezig is in onze natuur. De wisent houd net als het edelhert gebieden open en voorkomt verbossing. Een ander ding dat de wisent graag doet is rollen in het zand. Hiermee zorgt hij ervoor dat deze plekken ook echt zanderig blijven en er ruimte is voor pioniersoorten om te groeien.

meer weten over de projecten waarbij wisents ingezet worden? klik dan hier. Of gewoon meer weten over de wisent zelf? Klik dan hier voor hun pagina bij de zoogdiervereniging!

Bizons leven in grote kuddes en gaan in een cirkel om hun kalveren heen staan als er roofdieren in de buurt zijn. Een wolf kan namelijk niet op tegen zo'n grote bonk spieren.

Ree

De ree is de kleinste van onze grote grazers, maar wel de meest algemene. Hij komt veel voor in gebieden met bos en landbouwgrond en is dan ook niet al te lastig te spotten op het platteland. Ga vroeg in de ochtend op pad en wees stil en dan ziet u gegarandeerd een ree! Wanneer een ree een kalfje heeft, verstopt ze deze in het hoge gras in een veld of weiland. Moeder verlaat het kalfje dan om geen aandacht naar hem te trekken en het kalf weet instinctief dat het zo laag mogelijk doodstil moet liggen bij gevoel van gevaar. Als je een kalfje vind in het veld laat hem dan ook vooral met rust, want moeder is altijd in de buurt! Een vrouwtjesree kan de ontwikkeling van een bevrucht eitje in haar baarmoeder ook op pauze zetten. Dit heet een diapauze. Het bevruchte eitje zal zich pas ontwikkelen wanneer moeder sterk genoeg is om voor het embryo, en later kalf, te zorgen.

 

Meer weten over de ree? klik dan hier voor het soortprofiel bij de zoogdiervereniging of hier voor de website van kenniscentrum reeën. Of bekijk hieronder een korte film over reeën van Vereniging Het Reewild.

Een moeder ree met haar twee kalfjes

Live wildcamera van Nationaal Park De Hoge Veluwe

 Een korte film over reeën van Vereniging Het Reewild

Beelden van onze eigen wildcamera