Vleermuizen


Als je in de zomer 's nachts buiten loopt, zie je ze wel vliegen of kun je hun kleine piepgeluidjes misschien wel horen. We hebben het hier natuurlijk over vleermuizen. Deze beestjes zijn heel speciaal, ze zijn de enige vliegende zoogdieren en gebruiken sonar om hun eten te vinden. Dit is ook gelijk waarom deze diertjes zoveel nut hebben voor ons!

 

Lichaam

Dat vleermuizen kunnen vliegen komt doordat ze eigenlijk op een heel handige manier zijn aangepast. Wat vroeger hun handen waren zijn nu namelijk hun vleugels! Wanneer je de botten van een vleermuisvleugel en de botten van een mensenhand naast elkaar legt, zie je dan ook best veel gelijkenis. Tussen deze "vingers" hebben vleermuizen losse huid die het mogelijk maakt om te vliegen. Dit kun je vergelijken met bijvoorbeeld de zwemvliezen van een eend. Dit is bijzonder, omdat ze de enige zoogdieren zijn die echt kunnen vliegen. Soorten als de vliegende eekhoorn hebben ook losse huid, echter deze gebruiken ze alleen om te zweven over lange afstanden tussen bomen. Vliegen met deze huid is voor hun niet mogelijk.

Een andere aanpassing die de vleermuis heeft doorgemaakt is zijn bloedsomloop. De vleermuis kan namelijk op de kop hangen zonder dat al het bloed naar het hoofd stroomt. Als wij dat zouden doen werden we meteen duizelig!

De gelijkenis tussen een mensenarm, vogelvleugel, en vleermuis vleugel. 

(Bron: ASUforYOU)

askabiologist.asu.edu

Sonar

De vleermuis gebruikt sonar om zijn prooi te vangen: muggen en andere vliegende insecten. Hij gebruikt ook sonar om zich te oriënteren, vleermuizen hebben namelijk hele slechte ogen. Maar hoe werkt die sonar eigenlijk? 

De vleermuis produceert een enorm hoge toon (geluid) die hij dan als het ware voor zich uit gooit. De golven van dit geluid kaatsen weer terug als het iets anders raakt zoals een prooi. De vleermuis hoort dit dan met zijn grote oren en weet precies waar hij moet zijn voor een lekker hapje!

Elke soort vleermuis produceert ook weer een net iets anders geluid, waardoor je ze hier aan kan herkennen. Wij kunnen deze tonen echter niet horen, dus als je vleermuizen op soort wil herkennen zal je een vleermuisdetector nodig zijn. Dit apparaatje meet de hoge tonen en geeft dan aan met welke soort je te maken hebt. Duurdere versies kunnen zelfs de vleermuis lokaliseren!

Werking sonar

(Bron: ASUforYOU)

askabiologist.asu.edu


Feitjes


Vampieren

Vleermuizen worden vaak gelinkt aan vampieren en mensen denken dan ook dat ze bloed drinken. Niks is minder waar. Vleermuizen in Nederland leven allemaal van een strikt dieet van insecten. Er bestaan wel een paar vleermuissoorten die bloed drinken maar dit zijn hele kleine beetjes en deze soorten komen alleen voor in bepaalde delen van Zuid-Amerika.

Muggenbestrijding

Zonder dieren als de vleermuis zou ons land vol zijn met muggen! Elke nacht moet een vleermuis 1/3 van zijn lichaamsgewicht eten om te overleven. Dit betekent per nacht wel 3000 muggen. En een kolonie kan in een jaar kilos aan muggen eten! 

Eikenprocessierups

Gemeenten hangen vaak nestkasten op voor koolmezen ter bestrijding van de eikenprocessierups. Deze vogels bestrijden echter alleen de rups en niet de mot die de eitjes legt. Laat de vleermuis nou heel erg houden van een lekker motje! Vleermuizen spelen dan ook een belangrijke rol in de bestrijding van dit "ongedierte"!

Meer weten over vleermuizen? Kijk dan eens bij een van deze sites:

Soorten


Klik op de afbeelding om meer te weten te komen over de specifieke soort bij de zoogdiervereniging. Meer weten over vleermuizen in het algemeen? klik dan hier!

Baardvleermuis

(Myotis mystacinus)

Bechsteins vleermuis

(Myotis bechsteinii)

Bosvleermuis

(Nyctalus leisleri)

Brandt's vleermuis

(Myotis brandtii)

Franjestaart

(Myotis nattereri)

Gewone dwergvleermuis

(Pipistrellus pipistrellus)

Gewone grootoorvleermuis

(Plecotus auritus)

Grijze grootoorvleermuis

(Plecotus austriacus)

Ingekorven vleermuis

(Myotis emarginatus)

Kleine dwergvleermuis

(Pipistrellus pygmaeus)

Laatvlieger

(Eptesicus serotinus)

Meervleermuis

(Myotis dasycneme)

Rosse vleermuis

(Nyctalus noctula)

Ruige dwergvleermuis

(Pipistrellus nathusii)

Tweekleurige vleermuis

(Vespertilio murinus)

Vale vleermuis

(Myotis myotis)

Watervleermuis

(Myotis daubentonii)

Bron afbeeldingen soorten: zoogdiervereniging.nl