Bijen


Belangrijke bestuivers

Iedereen weet wel dat bijen honing maken, of tenminste honingbijen dan. Maar hoe ze deze honing maken weten niet veel mensen. De bij gaat langs bij heel veel bloemen om nectar op te eten. Eenmaal thuisgekomen "kotst" de bij deze nectar weer uit als honing. Bij het verzamelen van deze nectar vervult de bij een hele belangrijke rol in het ecosysteem. Ze bestuift namelijk andere planten, doordat ze van bloem naar bloem vliegt. Wanneer ze op deze bloem nectar zit te verzamelen gaat er stuifmeel van de meeldraden aan haar poten vastkleven. Dit stuifmeel neemt de bij vervolgens mee en laat het weer achter op de stamper van een andere bloem. Om het nog makkelijker te maken voor de bijen hebben de bloemen vaak speciale kleuren om hun aandacht te trekken. Vaak zelfs kleuren die wij als mens niet kunnen zien! Zelf deze bijtjes helpen met insectenhotels en zaadbommetjes? klik dan hier!

Honingbij bedekt in stuifmeel

Zwermen

Een wilde zwerm honingbijen

De honingbij leeft net als vele andere leden van de symphyta familie, zoals wespen en mieren, in een kolonie of zwerm met een koningin. De koningin is hier de moeder van de gehele zwerm en haar enige taak is eigenlijk eitjes leggen. Uit deze eitjes komen vooral vrouwtjesbijen: werksters. Deze werksters verzamelen nectar, houden het nest schoon en verzorgen en voeden de larven en de koningin. De mannetjes zijn in dit soort groepen vrijwel altijd bijna volkomen nutteloos en worden dan soms ook het nest juist uit gejaagd. Maar lang niet alle bijensoorten leven zo. Veel bijen leven juist in hun eentje met hun eigen holletje waar ze slapen. Ze leggen dan ook vaak ergens in een holletje in de grond of een holle stengel van een plant 1 eitje met een zakje voeding waar de larve op kan leven. 
Dan zijn er ook nog de parasitaire bijen: deze soorten zijn al helemaal lui en leggen hun eitjes in de holletjes en nesten van andere bijen zodat die hun larven zullen grootbrengen. 

soorten


voor meer info over de soorten klik op de afbeelding voor uitgebreide info van de bijenstichting!

Honingbij

(Apis mellifera)

Grote wolbij

(Anthidium manicatum)

Behangersbijen

(Megachile)

Metselbijen

(Hoplitis en Osmia)

Zandbijen

(Andrena)

Koekoeksbijen

(Uit verschillende families)

Maskerbijen

(Hylaeus)

Hommels

(Bombus)

Sachembij

(Anthophora)

zoekkaart

bronnen afbeeldingen: bestuivers.nl, imkersnederland.nl en wikipedia