De Grutto


Het is onze nationale vogel: de grutto. Deze mooie vogel komt voor in een gebied dat in Nederland in overvloed is, namelijk weilanden. Maar wat weet de algemene Nederlander eigenlijk over de Grutto? Waarschijnlijk niet zoveel. Dit komt ook omdat deze iconische soort steeds meer uit ons landschap verdwijnt. 

Habitat

De Grutto komt voornamelijk voor langs de kust en in weilanden. Hier zoekt hij met zijn lange snavel naar bodemdieren, zoals wormen en larven. Deze snavel is ook gelijk een kenmerk waar je de grutto aan kan herkennen. Andere kenmerken zijn de lange poten en een bruin tot roodbruine hals. 

Nederland is een heel belangrijk gebied voor de Grutto. 90% van de totale populatie in Europa broed binnenin ons kleine kikkerlandje! Zoals op het kaartje van SOVON te zien is, broeden ze vooral  in het westen en noorden van ons land. Dit komt omdat deze gebieden van oudsher vrij open zijn en veel grasland bevatten. Provincies zoals Drenthe, Limburg, Brabant en Gelderland zijn juist weer erg bosrijk. Dit soort gebieden zijn minder geschikt voor de Grutto.

Ondanks dat Nederland dus zo'n belangrijk gebied is voor de Grutto gaan de aantallen achteruit. Dit heeft meerdere oorzaken: weinig hoog gras waar ze kunnen schuilen voor roofdieren, te lage waterstand met als gevolg minder voedsel en weinig diversiteit in het landschap in de vorm van kruiden en bloemen. Dit laatste trekt namelijk weer insecten aan die ze kunnen eten!

Kaart met verspreiding van de Grutto 

Bron: SOVON

Conservatie

Gelukkig is de hoop nog niet opgegeven voor de Grutto. Steeds meer projecten worden opgezet om deze soort weer omhoog te brengen in aantallen. Natuurmonumenten bezit een aantal graslanden die speciaal ingericht zijn voor weidevogels, waar ze in alle rust kunnen broeden en het waterpeil hoog genoeg is om voedsel te vinden. Maar ook op kleinere schaal worden er dingen gedaan. Zo creëren sommige boeren op hun land een plek speciaal voor de weidevogels waar ze kunnen zoeken naar eten, omdat het waterpeil daar hoger is. Ook zaaien steeds meer boeren kruiden en bloemen in langs de rand van hun akkers en weilanden en worden soms zelfs hele weilanden vol gezaaid met bloemenmengsels!

op Hoeve Ackerdijk zetten ze met pompen op zonne-energie een deel van het land onder water en maken zo een plas voor de weidevogels

Bron: hoeveackerdijk.nl

Meer weten over de Grutto? Kijk dan eens op 1 van deze sites: