Bodemleven


In de grond van jouw achtertuin leeft misschien wel veel meer dan jij denkt! Veel mensen denken bij leven in de grond aan een enkele regenworm en heel soms ook nog een pissebed of slak. Er gebeurd echter veel meer in die grond dan jijzelf doorhebt!

Insecten en ongewervelden

Het begint allemaal bij de insecten en ongewervelden. Deze diertjes zoals slakken, regenwormen, kevers, miljoenpoten, duizendpoten en pissebedden houden de bodem los en luchtig door er doorheen te graven en te wroeten. Dit is goed voor de kwaliteit van je grond omdat anders de wortels van de planten gaan rotten. Ze knagen ook aan alle dode blaadjes, takjes, die appel die jij in de berm gegooid hebt en ander dood organisch materiaal. Dit eten ze op en poepen ze dan in hele kleine stukjes weer uit. Wil je deze beesten helpen door een bladerhoop te maken of vriendelijk tuinieren? klik dan hier.

Slakken zijn goede opruimers in de tuin

Bacteria

Bacterie kolonies groeiend op een petrischaaltje

De poep van deze diertjes wordt vervolgens door bacteriën weer omgezet in voedingsstoffen voor planten. Bacteriën zijn hele kleine levende dingetjes die je met het blote oog niet kan zien. Men is dus vaak negatief over bacteriën, maar ze doen ook heel veel goeds voor ons. Ze zijn overal en helpen graag mee met het gezond houden van jouw tuin!  De bacteriën die dood materiaal zoals ontlasting verwerken heten saprofyten. Ze vallen onder de heterotrofe bacteriën: ze moeten voedsel consumeren om te overleven. Autotrofe bacteriën produceren hun eigen voedsel. Ze halen hun energie uit het zonlicht, fototroof, en uit chemische reacties, chemotroof.

Schimmels

Schimmels hebben dezelfde rol in dit systeem als bacteriën; ze breken rottend, dood materiaal af en zorgen via dit proces dat de voedingsstoffen die hierin zaten weer terug komen in de bodem voor de planten om weer op te nemen. Paddenstoelen zijn een bekend voorbeeld van schimmels. Schimmels zijn zelfs zo verschillend van al het andere leven op aarde dat ze hun eigen rijk vormen: fungi. Wanneer we spreken over de rol van schimmels in de bodem hebben we het vooral over de saprofyten onder de schimmels. Het verschil met bacteriën is echter dat die vooral verantwoordelijk zijn voor het afbreken van dierlijk materiaal, terwijl de schimmels voornamelijk plantaardig materiaal weten af te breken.

De meest bekende vorm van schimmels zijn misschien wel paddestoelen

Zoekkaart bodemleven

Referentie