Akkers


Ons land bestaat voor ongeveer 49 procent uit landbouwgrond. Dit is een enorm groot gebied, echter is de natuur hier vaak in een slechtere staat aan toe dan in andere gebieden. Gelukkig zijn er steeds meer veranderingen en innovatieve aanpassingen, waardoor meer ruimte vrijkomt voor de natuur. En soms helpt het zelfs om juist terug te kijken naar hoe men het vroeger deed.

Biodiversiteit

Over het algemeen is er vrij weinig natuur aanwezig op landbouwgrond. Dit komt doordat de landbouw steeds intensiever is geworden. Monoculturen (wanneer er maar 1 soort gekweekt wordt op de gehele akker) putten de grond uit en zorgen voor een lage biodiversiteit. Gelukkig weten de meeste boeren dit. Daarom zie je vaak dat de boer het ene seizoen mais op zijn land verbouwd en het volgende seizoen aardappels. Zo put hij de bodem niet volledig uit. En er zijn steeds meer initiatieven om de biodiversiteit op landbouwgrond te vergroten. Denk maar aan het zaaien van inheemse bloemen en planten langs de randen van akkers. Maar ook later maaien, zodat jonge haasjes en vogels eerst de tijd hebben om uit het nest te komen.

Sommige soorten gedijen goed in een landbouw landschap

Bio-Indicator soort

Patrijs

De patrijs is een goed voorbeeld van een bio-indicator soort: als de patrijs ergens loopt dan gaat het daar goed met de biodiversiteit. Helaas is deze mooie vogel voor een groot deel uit ons landschap verdwenen. Daarom doet de vogelbescherming erg veel moeite om projecten op te starten om deze soort terug te brengen. Daarbij kan je denken aan het plaatsen van hagen langs akkers en het zaaien van speciale plantenmengsels in de akkerbermen. Op deze manier heeft de vogel een plek om zich veilig terug te trekken en de gezaaide planten trekken insecten aan die als voedsel dienen voor de patrijs.

Soorten

Fazant

(Phasianus Colchicus)

Kauw

(Corvus monedula)

Buizerd

(Buteo buteo)

Vos

(Vulpes vulpes)

Veldmuis

(Microtus arvalis)

Haas

(Lepus europeaus)