Moerassen


Honderden jaren geleden was Nederland nog een enorm moeras. Dit kwam doordat de mens nog geen dijken gebouwd had en Nederland midden in een rivierendelta ligt. Later kwam de mens hier wonen en die vonden de moerassen maar niks. Dus  begonnen ze met alle moerassen droog te leggen. Gelukkig komen de moerassen tegenwoordig beetje bij beetje weer terug in het Nederlandse landschap.

Veen

Veel van onze moerassen bestonden uit veen. Veen is dood plantenmateriaal wat jarenlang onder water is samengeperst door de druk van het water. De mens kwam erachter dat dit veen erg goed brand en begon met het opgraven hiervan. Hierdoor verdwenen veel veenmoerassen naar de vergetelheid. Daarnaast begonnen we steeds meer gebieden droog te leggen door dijken en gemalen aan te brengen. Wat we toen niet wisten was, dat het waterpeil in de moerassen ook zou dalen. Het gevolg hiervan was dat zuurstof bij het veen kwam, waardoor bacteriën het veen konden gaan verteren (rotten). Door dit rottingsproces komt er extreem veel stikstof en CO2 vrij.

Veenmoeras

Biodiversiteit

Veel dieren voelen zich thuis in een moeras.

Bron: elderveldnieuws.nl

Deze moerasgebieden verdwenen dus beetje bij beetje, terwijl ze juist zo belangrijk zijn voor onze natuur. De biodiversiteit in moerassen is namelijk extreem hoog. Insecten houden er namelijk van om hier te leven en deze insecten trekken weer vissen aan. Vogels lusten ook wel graag een hapje van deze insecten en vissen. Ook amfibieen en reptielen voelen zich erg aangetrokken tot deze natte plekken. Ook zoogdieren zoals ratten en bevers die niet bang zijn voor een beetje water zijn hier vaak te vinden. Dieren zoals vossen komen hier ook wel eens voor ook al zitten die liever iets droger. Grotere predatoren in dit soort gebieden zijn vaak roofvogels zoals de zeearend. Deze vogel was lange tijd verdwenen uit ons land, maar maakt nu weer een sterke comeback.

Soorten

Zeearend

(Haliaeetus albicilla)

Blauwe reiger

(Ardea cinerea)

Aalscholver

(Phalacrocorax carbo)

Lepelaar

(Platalea leucorodia)

Oeverzwaluw

(Riparia riparia)

Boerenzwaluw

(Hirundo rustica)

Roerdomp

(Botaurus stellaris)

Bastaardkikker

(Pelophylax klepton esculentus)

Europese boomkikker

(Hyla arborea)

Bruine rat

(Rattus norvegicus)

Vleermuis

(Chiroptera)

Bever

(Castor fiber)