Vissen


Het lijkt er misschien op alsof er niks rondzwemt in onze kanalen en sloten, maar dit is niet helemaal waar. Er zwemmen wel degelijk vissen, zo groot als een snoek, maar ook klein als een stekelbaars.

Snoek

 De snoek is een van de grootste vissen in onze kanalen en sloten. Deze zoetwatervis kan wel 140 cm lang worden! Hij houdt ervan als er veel planten in de buurt zijn. Zo kunnen zijn kinderen schuilen voor roofdieren. Maar onderschat hem niet, want de snoek is zelf ook een roofdier. Hij jaagt op amfibieën, vissen, kleine zoogdieren en vogels; eigenlijk gewoon alles wat in zijn bek past.

snoek (esox luclus)

Stekelbaarsjes

Naast de snoek zwemmen er dus ook wat kleinere vissen rond in onze wateren, zoals bermpjes, elrits, modder kruipers, grondels en ook stekelbaarsjes! Stekelbaarsjes zijn interessante visjes die ook veel gebruikt zijn in onderzoek, bijvoorbeeld naar vissengedrag. Ze kunnen zowel zoet als zout water tolereren en jagen op kleine insecten zoals muggenlarven. In het voorjaar, wanneer de stekelbaarsjes gaan paren, wordt de buik van het mannetje rood. Hierdoor kan hij goed de aandacht van het vrouwtje kan trekken. Vervolgens maakt hij een soort tunneltje in het zand waar hij het vrouwtje in probeert te lokken. Als dit gelukt is gaat hij paren met het vrouwtje waarna zij eitjes zal leggen die het mannetje dan bewaakt.

Tiendoornige stekelbaars (Pungitius pungitius)

Driedoornige stekelbaars (Gasterosteus aculeatus)

Invasieve exoot

Sommige wateren in Nederland bevatten ook goudvissen. Deze goudvissen komen hier niet oorspronkelijk vandaan, maar zijn hier gedumpt door hun baasjes; een beetje zoals een hond die aan een boom gebonden wordt. Dit is natuurlijk niet alleen heel erg zielig voor de goudvis zelf, maar ook heel slecht voor de inheemse natuur en het ecosysteem. Deze goudvissen "stelen" namelijk het voedsel van andere soorten. Wanneer een diersoort ergens voorkomt waar hij niet thuis hoort noemen ze dit ook wel invasief.

Goudvis ( carassius auratus)

Help de vissen

Wilt u de vissen in Nederland helpen? Er zijn een aantal manieren waarop u dat kan doen. De makkelijkste manier is geld doneren aan organisaties die zich inzetten voor herstel van inheemse vispopulaties. Een andere manier is om geen invasieve planten en vis soorten te dumpen in kanalen, sloten en andere waterpartijen. De vissoorten concurreren de inheemse soorten namelijk weg en de invasieve planten groeien de gehele waterpartijen dicht, met als gevolg dat er een anaerobe (geen zuurstof) situatie ontstaat. Een andere leuke manier om de vis te helpen is de visdeurbel. Dit initiatief is een website met een live stream bij de sluis. Kijkers kunnen zien of er vissen bij de sluis wachten en dan op de deurbel drukken zodat men weet dat de sluis geopend moet worden! Via deze link kunt u de deurbel vinden! De deurbel is echter alleen actief tijdens de vissentrek en daarbuiten niet.

Een voorbeeld van wat er te zien is op de deurbel

Soorten

Voor meer info over de soorten klik op de afbeelding voor de website van RAVON.


Kleine Modderkruiper 

(Cobitis taenia)

Elrits

(Phoxinus phoxinus)

Bermpje

(Barbatula barbatula)

Riviergrondel

(Gobio gobio)

Rivier donderpad

(Cottus perifretum)

Beek donderpad

(Cottus rhenanus)

Driedoornig stekelbaarsje

(Gasterosteus aculeatus)

Tiendoornig stekelbaarsje

(Pungitius pungitius) 

Vetje

(Leucaspius delineatus)

Bittervoorn

(Rhodeus amarus)

Blankvoorn

(Rutilus rutilus)

Kroeskarper

(Carassius carassius)

Rietvoorn

(Scardinius erythrophthalmus)

Baars

(Perca fluviatilis)

Kopvoorn

(Squalius cephalus)

Snoekbaars

(Sander lucioperca)

Snoek

(Esox lucius)

Europese meerval

(Silurus glanis)

bronnen: ravon.nl, neptunefishing.nl, AD.nl