Voedselweb


Het voedselweb, ofwel de voedselpiramide, is een overzicht waarin makkelijk te zien in welke soort wat eet in een ecosysteem en geeft hiermee ook gelijk de belangrijke relaties tussen soorten weer.

De bodem

Aan de bodem van het voedselweb staan de planten. Deze bodemlaag wordt ook wel de producenten genoemd omdat zij voedsel produceren via een chemisch proces met de energie in zonlicht. De plant gebruikt water en een stofje uit de lucht genaamd CO2 en maakt hiervan energie (in de vorm van suiker) en zuurstof.  Dit proces heet ook wel fotosynthese. Deze planten leven van de voedingsstoffen in de bodem, Die hier gekomen zijn door bacteriën en schimmels.  De planten dienen als voedsel voor de eerst volgende lagen: de consumenten.

De energie die de plant haalt uit het fotosynthese proces gebruikt hij om te groeien en vruchten te maken

Consumenten

De volgende lagen zijn de consumenten. Deze heten zo omdat zij organismen uit de lagen onder hun eten. De organismen van de 1e orde zijn altijd herbivoren (planteneters) of omnivoren (alleseters), ze eten namelijk de producenten en deze laag bestaat alleen uit planten. Deze organismes van de 1e orde consumenten dienen weer als voedsel voor dieren in de 2e orde consumenten. Deze orde bestaat dan ook uit carnivoren en omnivoren, net als alle lagen die daarna komen. De bovenste laag bestaat altijd uit alleen maar carnivoren.

Je kan hierbij denken aan de haas en de vos bijvoorbeeld. De haas (1e laag consumenten) eet het gras (producenten). Vervolgens wordt de haas weer opgegeten door de vos die in dit geval de bovenste laag consument is. Wij mensen behoren ook tot deze bovenste laag aangezien wij net als de vos en de wolf geen natuurlijke vijanden hebben. Wij staan samen met deze soorten dus bovenaan de voedselketen. Al deze lagen worden ook wel trofische niveaus genoemd.

Een versimpelt voorbeeld van de verschillende trofische niveaus in een voedselpiramide

Het voedselweb kan ook gezien worden als een cirkel in plaats van een pyramide. Dit is ook waar de schimmels en bacteriën langskomen. Als een dier uit de bovenste laag bijvoorbeeld dood gaat, wordt zijn lichaam weer afgebroken in voedingsstoffen door insecten en andere dieren. Die poepen Dit vervolgens deels weer uit. Deze poep wordt volledig afgebroken door bacteriën en schimmels en brengen de voedingsstoffen weer terug de bodem in. Hier nemen de planten deze stoffen weer op en begint de gehele cirkel weer opnieuw. Deze bacteriën en schimmels worden ook wel de reducenten genoemd en zijn onderdeel van dit gehele proces genaamd de kringloop van voedingsstoffen!

Cirkel

Een versimpelde illustratie van de voedingsstoffenkringloop