Amfibieën


Je hebt ze vast weleens gehoord: kikkers. Ze kwaken als een malle en springen van hot naar her. Deze leuke beestjes zijn amfibieën. Amfibieën zijn diertjes die zowel op water als land kunnen leven. Ze zijn hierop aangepast door middel van het hebben van zowel longen als een makkelijk doorlaatbare huid. Deze huid laat zowel water als lucht door, met als gevolg dat hun bloed zuurstof hieruit kan opnemen. Ze zijn net als reptielen ook nog eens koudbloedig, dus een uurtje in de zon zitten om op te warmen is geen overbodige luxe.

 

 

Poelkikker (Pelophylax)

Metamorphose

Amfibieën zoals kikkers en salamanders planten zich voort door middel van eitjes. Uit deze eitjes komen kleine larven met kieuwen. Deze larven eten microscopisch kleine beestjes die in het water rondzwemmen en algen. Met de tijd groeien deze larven steeds meer en past zich steeds meer aan aan het leven op land. Zo ontwikkelen er zich de longen, raken kikkers en padden hun staart langzaam maar zeker kwijt en krijgen ze pootjes. 

Metamorphose kikker

Voedsel

Amfibieën eten voornamelijk insecten en ongewervelden zoals regenwormen maar ook muggen en muggenlarven. Ze dragen dus bij aan het bestrijden van die irritante zoemers die jou 's nachts wakker houden. 

 

Gewone pad (Bufo bufo)

schimmel

De afgelopen jaren gaat het helaas niet zo goed met sommige amfibieën. Dit komt door menselijke activiteiten zoals vervuilen van water, dumpen van exoten, maar de grootste boosdoener is een schimmel die hierheen is gekomen vanuit China. Deze schimmel heeft desastreuze gevolgen op de Nederlandse populaties en dan vooral op de vuursalamanders.

Vuursalamander (Salamandra salamandra)

Soorten

Voor meer info over de soorten klik op de afbeelding voor de website van RAVON.


Salamanders

Alpenwatersalamander

(Ichthyosaura alpestris)

Kamsalamander

(Triturus cristatus)

Kleine watersalamander

(Lissotriton vulgaris)

Vinpootsalamander

(Lissotriton helveticus)

Vuursalamander

(Salamandra salamandra)

Padden

Geelbuikvuurpad

(Bombina variegata)

Gewone pad

(Bufo bufo)

Knoflookpad

(Pelobates fuscus)

Rugstreeppad

(Epidalea calamita)

Vroedmeesterpad

(Alytes obstetricans)

Kikkers

Bastaardkikker

(Pelophylax klepton esculentus)

Boomkikker

(Hyla arborea)

Bruine kikker

(Rana temporaria)

Heikikker

(Rana arvalis)

Meerkikker

(Pelophylax ridibundus)

Poelkikker

(Pelophylax lessonae)

Bronnen: Ravon.nl