agrarische sector

Gepubliceerd op 9 juli 2023 om 16:07

Platteland

Dat het slecht gaat met de natuur in Nederland weet zo langzamerhand iedereen wel. Wat veel mensen echter niet weten is dat de biodiversiteit, dus de verscheidenheid in soorten, in de stad vaak veel hoger is dan op het platteland. Dit kan je ook zien op de site van ruimteschip aarde. Dit komt doordat mensen op het platteland vaak grotere tuinen hebben dus is het makkelijker is onderhoud om het allemaal maar gras te maken. Voeg hier de "kale" akkers en weilanden aan toe en er blijft niet veel ruimte over voor andere plant en diersoorten. Dit gaat vaak ten koste van vele insectensoorten, maar ook vogels en zoogdieren hebben hier (indirect) last van.

Uit onderzoek is gebleken dat stadstuinen vaak een veel grotere biodiversiteit in planten en insecten hebben dan tuinen op het platteland.

Verbetering

Gelukkig zien veel boeren en dorpelingen dit en zijn er vele opties voor verbetering. Zo zijn er bijvoorbeeld boeren die een deel van hun weiland weer onderwater zetten, zodat vogels hier op zoek kunnen naar voedsel. De vogelbescherming heeft een project opgezet in samenwerking met boeren om de patrijs weer terug te brengen in ons landschap. Hiervoor worden keverbanken aangelegd waar de patrijzen kunnen schuilen en zoeken naar voedsel: kevers. Deze keverbanken zijn kleine verhogingen van de grond langs de rand van de akker waar een speciaal plantenmengsel voor kevers ingezaaid wordt. Hiermee van je twee vliegen in één klap: zowel kevers als patrijzen hebben voedsel en een habitat! Daarnaast worden heggen langs de akker gepromoot en een insectrijk grasland in combinatie met speciale bloemblokken!

Vogels zoals de patrijs en Europese kwartel zijn bijna helemaal verdwenen uit het Nederlandse landschap.

Andere initiatieven focussen juist weer op de insecten en zaaien bloemen en kruidenmengsels langs akkerranden. Dit in combinatie van een flinke vermindering in pesticiden resulteert weer in een grotere hoeveelheid insecten. Nou zullen sommige van deze insecten juist een negatief effect hebben op gewassen, maar gelukkig weet moeder natuur hier bijna altijd wel een antwoord op. Van parasitaire wespen tot vogels, er zijn tegenwoordig eindeloze keuzes wat betreft het natuurlijk bestrijden van plagen. Ook het plaatsen van houtwallen en houtrillen creëert weer een habitat voor de insecten, maar ook voor vogels, kleine zoogdieren en zelfs amfibieën!

Sommige boeren zaaien zelfs hele stukken grond in met inheemse bloemen wanneer dat stuk grond dat jaar braak ligt.

Soms hoeft men alleen maar naar het verleden te kijken om te komen tot een oplossing. Vroeger waren de eindeloze weilanden in Nederland opgedeeld in kleinere stukken dmv heggen en boomranden. Deze zijn helaas beetje bij beetje verdwenen uit ons landschap, terwijl ze juist zo belangrijk zijn voor de dieren! Je kan deze stroken namelijk beschouwen als een soort snelwegen voor dieren. Patrijzen, fazanten en muizen, maar zelfs amfibieën kunnen zich veilig en beschut verplaatsen langs deze heggen en bomen zonder gespot te worden door roofdieren. Deze heggen verbinden dus juist habitats, terwijl het ook ruimte over laat voor de landbouw! Gelukkig zijn er steeds meer initiatieven zoals heg&landbouw die dit concept juist weer oppakken in samenwerking met de boeren!

Vroeger waren dit soort heggen heel normaal in het Nederlandse landschap.

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.