Voor deze Wildcamera moeten we even uitleggen wat wissels precies zijn. Wissels zijn een soort snelwegen voor dieren, waar ze vaak langs bewegen. Je kan het vergelijken met die zandpaadjes door gazonnen die zijn ontstaan doordat wij mensen er zo vaak langs liepen. Bij deze wissel komen vaak verschillende dieren langs, zoals een reegeit met haar kalf, maar ook vossen zijn van de partij. En met een beetje geluk soms zelfs een das!

De camera hangt op een locatie met een bomenrij tussen weiland en akkergrond. Deze wildcamera duid alleen maar aan hoe belangrijk deze bomenrijen wel niet zijn! In een versnipperd land als Nederland zijn dieren deze stukjes nodig om zich te kunnen verplaatsen tussen habitats en leefgebieden. Dit om voedsel en schuilplekken te vinden, maar ook om een partner te vinden! Helaas verdwijnen steeds meer van dit soort stroken.

Diersoorten


De das

De das heeft een burcht niet ver van deze wissel. Daarnaast ligt er ook nog een zijburcht (een soort vakantiewoning) op een paar meters afstand van deze wissel. Deze wissel vormt de doorgang van deze zijburcht naar de weilanden. Dit is heel belangrijk voor de das, omdat ze hier zoeken naar eten zoals keverlarven en regenwormen! Deze graven ze op met hun lange klauwen en goede neus. Voor meer algemene info over de das: klik op de afbeelding hieronder!


De ree

De ree is misschien wel de meest algemene bezoeker van deze wissel. Dagelijks passeren ze hier langs, alleen, maar soms ook in een groepje. Deze wissel wordt vooral gebruikt door een groep reeën, bestaande uit twee geiten, een bok en een eenjarig kalf. Op de video hiernaast is goed te zien dat ze de wissel niet alleen gebruiken om door te passeren zoals andere dieren doen. Dit is ook een beschutte plek voor hun, waar ze overdag tot rust kunnen komen en waar ze veilig kunnen zoeken naar voedsel zoals bramenscheuten. Voor meer algemene info over de ree: klik op de afbeelding hieronder!


Klein wild

Ook klein wild, zoals muizen en hazen bewonen vaak wissels. Voor de haas is het immers de perfecte plek om overdag te schuilen: beschut voor roofdieren, maar wel dichtbij het weiland vol lekker sappig gras. In de schemering gaan ze er dan vervolgens op uit om te grazen en in de lente ook om een partner te vinden. Dit kan er heftig aan toe gaan: mannetjeshazen (rammelaars) boxen met elkaar om te zien wie de sterkste is en het vrouwtje krijgt.


Fazant

Veel zoogdieren passeren deze wissel dus, maar ook vogels maken er maar al te graag gebruik van! Duiven en torenvalken nestelen in de bomen, terwijl over de grond en hele andere soort vogel rondscharrelt: de fazant. Deze mooie vogel is lang geleden door de romeinen naar ons land gebracht net als de walnoot. Daarna zijn ze beiden nooit meer echt verdwenen. Tot een aantal jaren geleden werden er zelfs nog steeds fazanten uitgezet voor de jacht en om de populaties hoog te houden. Tegenwoordig gebeurd dit niet meer en slenken de populaties naar een lager, normaal, niveau.


Overige vogels

Ook andere vogels zoals de kraai, vlaamse gaai en de nijlgans scharrelen hier rond. Ze zoeken hier vooral naar eten in de vorm van restjes van de akker die ernaast ligt. De nijlgans is een vogel die niet inheems is in Nederland, dit wil zeggen dat hij hier niet oorspronkelijk vandaan komt en dus ook niet thuis hoort in ons ecosysteem.


Roofdieren

Al deze lekkere prooidieren, zoals fazanten, muizen en hazen, trekken natuurlijk ook roofdieren aan! Zo lopen hier regelmatig een steenmarter en vos rond. Deze dieren gebruiken de wissel eigenlijk voor hetzelfde nut als de prooidieren: beschutting en voedsel. Daarom zijn deze roofdieren ook zo belangrijk: ze houden namelijk de populaties muizen en hazen in toom. Zonder deze roofdieren zouden er zoveel muizen en hazen zijn dat oogsten verpest zouden worden!

Meer leren over de marter? Klik dan op bovenstaande afbeelding!

Meer leren over de vos? Klik dan op bovenstaande afbeelding!